บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด


บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด

รายละเอียดบริการ

บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
 

ทางเรา เริ่มต้นเมื่อปี 2540 โดยดำเนินธุรกิจด้าน การบริการรับ-ส่งเอกสาร ด้วยทีมงานเล็กๆ เพียง 5-6 คน ภายใต้การนำทีมของ นาย สัญญา สุทธิสุข หลังจากนั้น ทางเราได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีลูกค้าใช้บริการมากขึ้น เป็นผลให้ทางเราจึงต้องขยายกิจการ โดยจัดตั้ง เป็น บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2544 ทะเบียนเลขที่ (4) 188/2544 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยให้ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ มีพนักงานกว่า 100 คน และปี 2557 ทางเราได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท โดยจัดตั้ง บริษัท วิ่ง สู้ ฟัด จำกัด ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ทะเบียนเลขที่ 0105557069649 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยเน้นธุรกิจบริการทางด้านรับ - ส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์ด่วน และขนส่งทั่วไป

 

ปรับปรุงล่าสุด:
15 กุมภาพันธ์ 2016
บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
สอบถาม
บริการที่เกี่ยวข้อง
รับส่งเอกสารพญาไท

บริการรับ-ส่งเอกสารด่วน พัสดุ ในเขตพญาไท ด้วยระบบการรับส่งพัสดุ และสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ

สอบถาม
รถรับจ้าง

สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ เรามีบริการรถรับจ้าง รับส่งสินค้า โดยพนักงานทุกคน ของทางเรา จะกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สอบถาม
รับส่งพัสดุด่วน

บริการรับส่งพัสดุด่วน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเป็นพิเศษ ด้านการบริการรับส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ

สอบถาม
ส่งเอกสาร

การทำงานของเรา เน้นที่ความรวดเร็ว และทันทุกความต้องการของลูกค้า

สอบถาม
ขนย้ายทั่วไป

บริการรับขนย้ายทั่วไป และรับ-ส่งเอกสารราคาถูก มีบริษัทชั้นนำที่ใช้บริการของเรามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สอบถาม
ส่งเอกสารด่วน

ส่งเอกสารด่วน โดยท่านสามารถเรียกใช้เรา ได้โดยเรียกผ่านทางศูนย์สั่งการตามเวลาที่กำหนด และศูนย์สั่งการ จะประสานกับ พนักงานให้บริการ ที่อยู่ใกล้ท่านมากที่สุด

สอบถาม
รับส่งเอกสารด่วนราคาถูก

บริการรับส่งเอกสารราคาถูก มีบริษัทชั้นนำที่ใช้บริการของเรามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ให้ความไว้ใจเรา

สอบถาม
กระบะรับจ้าง

สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ เรามีรถกระบะรับจ้าง รับส่งสินค้า โดยพนักงานทุกคน ของทางเรา จะกระจายอยู่ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล

สอบถาม