บริษัท สัญญา เซอร์วิส ดีลิวีรี่ จำกัด
โทร 02-944-4763, 02-944-4764, 02-944-4767, 02-944-4870, 098-263-0488
  • th

เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา

บริษัทเริมต้นเมื่อปี 2539 โดยดําเนินธุรกจด้าน การบริการรับ-ส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ด้วยทีมงานเล็ก ๆ เพียง 4-5 คน ภายใต้การนําทีมของ นายสัญญา สุทธิสุข

หลังจากนั้น บริษัทได้เติบโตอยางตอเนื่อง และมีลูกค้าใช้บริการเป็นมากขึ้น เป็นผลให้บริษัทจึงต้องขยายกิจาร โดยจัดตั้งเป็น บริษัท สัญญา เซอร์วิสดีลิวิรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2544 ทะเบียนเลขที่ (4) 188/2544 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยให้ทําธุรกิจเกี่ยวกบการบริการรับส่งเอกสาร-พัสดุภัณฑ์ และ-ส่งสินค้ารับรับขนย้ายทั่วไป มีพนักงานกว่ 50 คน ศูนย์สั่งการ ตั้งอยู่เลขที่ 126/215 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

การทํางานของบริษัท เน้นที่ความรวดเร็ว การบริการที่ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและค่าบริการที่ประทับใจ โดยพนักงานทุกคนของทางเรา จะกระจายอยูทั่วทั้ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น สาทร บางรัก ปทุมวัน พญาไท ลาดพร้าว วัฒนา วังทองหลาง เป็นต้น เพื่อให้ท่านสามารถเรียกใช้เราได้ทันทีทุกเวลาทุกที่ ทุกเวลา ท่านสามารถติดต่อเข้ามายังศูนย์สั่งการและศูนย์สั่งการจะถ่ายทอด คําสั่งไปสู่พนักงานที่ใกล้ท่านมากที่สุด เพื่อให้เอกสารหรือพัสดุภัณฑ์ถึงผู้รับ ทันตามกำหนดเวลาที่ท่านต้องการ

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ กับทางบริษัท

ตลอดระยะเวลา กว่า 10 ปี บริษัทมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ เพิ่มขึ้นตลอดมา ด้วยความรับผิดชอบ เน้นในเรื่องบริการ ความรวดเร็วเพื่อทําให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด จึงทําให้บริษัทเป็นที่รู้จักอยางกว้างขวางในระยะเวลา ไม่นาน

 

รายชื่อลูกค้า อ้างอิงส่วนหนึ่งที่ใช้บริการของเรามาแล้วไม่ตํ่ากว่า 10 ปี

 

1. บริษัท กรีน อาคิเท็คส์ดั จํากัด

2. กิฟท์ แอคเคาท์ คอนซัลแท้นท์

3. บริษัท เกษมทรัพย์ทรานสปอร์ต จำกัด

4. บริษัท เกมส์อินดี้ จํากัด

5. บริษัท กู๊ดเวลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

6. บริษัท โกลบอลริซ จํากัด

7. บริษัท แก๊ปกัน จํากัด

8. บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จํากัด

9. บริษัท ควิก มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

10. บริษัท คิว อี เอส (ไทยแลนด์) จำกัด

11. บริษัท คิงบางกอก จํากัด

12. บริษัท คิงสมาร์ทซัพพลาย จํากัด

13. บริษัท ซันไรท์

14. บริษัท ซีคอนสแควร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

15. บริษัท ซีดีจี จำกัด

16. บริษัท ซีดับบลิว โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส จำกัด

17. บริษัท ซีนิท ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

18. บริษัท ซิมเปิ้ล มีเดีย จำกัด

19. บริษัท ซิมเปิล อินเตอร์เทรด จำกัด

20. บริษัท ซิสทรอนิคส์ จำกัด

21. บริษัท ซินเนอร์จี้ เวิลด์ไวด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)

22. บริษัท โซจิรูชิ เอสอี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด

23. บริษัท โซลเคอร์ จำกัด

24. บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

25. บริษัท ดาสทีม จํากัด

26. บริษัท ดองกิ ทองหล่อ จํากัด

27. บริษัท ดีไซน์ ฟินน์

28. บริษัทดีว่า เวเคชั่น จํากัด

29. บริษัท ดี.บี.กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จํากัด

30. บริษัท ดับเบิ้ลทู จํากัด

31. บริษัท เดอะคิง คอมมูนิเคชั่น จํากัด

32. บริษัท ไดน่า อิมเพรส จํากัด

33. บริษัท เดลต้า อินโนเวชั่น จํากัด

34. บริษัท เด สเต โค เอเชีย จํากัด

35. บริษัท ถาวรการาจยนต์ จำกัด

36. บริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จํากัด

37. บริษัท ทอปส์ซีซีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

38. บริษัท ทิปท๊อป ดีไซน์ แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด

39. บริษัท ทริปเปิ้ลพี แอพพลิเคชั่น จำกัด

40. บริษัท ทรีจี ซอฟต์แวร์ จำกัด

41. ห้างหุ้นส่วนจํากัด ที ยู เอ็ม เทรดดิ้ง

42. บริษัท ที.โอ พรอฟิท จํากัด

43. บริษัท ทีไอทู ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

44. บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิวเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

45. บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จํากัด

46. บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์(1998) จํากัด

47. บริษัท ไทยไดร์ฟเวอร์ มัลติมีเดีย จํากัด

48. บริษัท ไทยรีเซอร์วิสเซส จํากัด

49. บริษัท ไทยสเปเชี่ยลเวลด์ จำกัด

50. บริษัท เทรนดี้ดีไซท์ จํากัด

51. บริษัท เบิ้ลแวร์ จํากัด

52. บริษัท ทรัพย์โสภา ทรานสปอร์ต จํากัด

53. บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทลดั จํากัด

54. บริษัท ธนิแมกซ์ จํากัด

55. บริษัท ธีรภัทร ฟู้ดส์ จำกัด

56. บริษัท เน็กซ์ อิโวลูชั่น จํากัด

57. บริษัทนิปปอนเทค จํากัด

58. บริษัทนํ้าทิพย์ แอสโซซิเอท จำกัด

59. บริษัท นอร์เกร็น จํากัด

60. บริษัท นิวเจนมีเดีย จำกัด

61. บริษัท บางกอกคอมพิวเตอร์ จํากัด

62. บริษัท บอนด์ โปรดักส์ จํากัด

63. บริษัท บัดดิ๊้ง จํากัด

64. บริษัท บับเบิลบี มีเดีย จํากัด

65. บริษัท บีซี่ซอฟท์ จํากัด

66. บริษัท บี-คูล คอร์เปอเรชั่น จํากัด

67. บริษัท บิ๊กคิดอินออฟฟิศ จำกัด

68. บริษัท บูสเตอร์เทค จำกัด

69. บริษัท ไบรท์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

70. บริษัท โบลเตอร์ สจ๊วต จำกัด

71. บริษัท ประกายสยาม จํากัด

72. บริษัท โปรดักชั่นเฮาส์ จํากัด

73. บริษัท โปรพาร์ทซัพพลาย จํากัด

74. บริษัท ไผ่ฟ้าการบัญชี จํากัด

75. บริษัท พงศ์สหกิจ จํากัด

76. บริษัท พฤทธิ์ เทรดดิ้ง จํากัด

77. ห้างหุ้นส่วนจํากัด พาคาเมี่ยน

78. บริษัท พันทิปมาร์เก็ต จํากัด

79. บริษัท พีเจ อิมพอร์ต คาร์ จำกัด

80. บริษัท พีเค เอ็นจิเนียร์ริ่ง โซลูชั่น เซอร์วิส จํากัด

81. บริษัท พีพีเอ็ม เมดดิคอลและแล็บ จํากัด

82. บริษัท พีเอ็น บล็อก จำกัด

83. บริษัท พี.เอ็ม. เพาเวอร์เทค เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด

84. บริษัท พรอพเพอร์ชั่น จํากัด

85. บริษัท ฟาสท์-โกรวิ่ง โปรดักส์ จํากัด

86. บริษัท ฟรุต แอนด์ เวจ วิลเลจ จำกัด

87. บริษัท เฟรททีฟวายท์ จํากัด

88. บริษัท แฟนตาซี เวิลด์ กรุ๊ป

89. บริษัท ฟูจิคูระ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด

90. บริษัท ฟอโล่อัพ โปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ จํากัด

91. บริษัท โฟร์จี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

92. บริษัท โฟลว์มิเตอร์ไทย จำกัด

93. บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด

94. บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จํากัด

95. บริษัท เมดเซอร์จ จํากัด

96. บริษัท มิเลเนียม จํากัด

97. บริษัท มาคอร์มีเดีย จำกัด

98. บริษัท มาตุภูมิ ไซเนอร์ แอ็ด จํากัด

99. บริษัท มั่นคงคูณทวี จํากัด

100. บริษัท ไมโครลิ้งค์ ซิสเต็ม จํากัด

101. บริษัท มองท์บลอง จํากัด

102. บริษัท ยูแพคกรีนวิชชั่น จํากัด

103. บริษัท ยูนิโปรเมนูแฟคเจอร์ริ่ง จํากัด

104. บริษัท ยูทีที แอคเคาท์ติ้ง จํากัด

105. บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จํากัด

106. บริษัท ไลท์ ทราเวล แอนด์เซอร์วิส

107. บริษัท วาตานาเบ้ จํากัด

108. บริษัท วายส์มีดู จํากัด

109. บริษัท สกอลาร์ แอคเคาร์ติ้ง จํากัด

110. บริษัท สุมนพับลิชชิ่ง จํากัด

111. บริษัท สวนไพศาล จํากัด

112. บริษัท ไอ.ที. แอพพลิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จํากัด

113. บริษัท อินสตรอน (ประเทศไทย) จํากัด

114. บริษัท อเมธิสต์ ดีไซน์ จำกัด

115. บริษัท เอ็น.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

116. ห้างหุ้วส่วนจํากัด เอ็น แอนด์ พี เมดิกา

117. บริษัท อัลลายด์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

118. บริษัท เอเชีย ซูเดอร์ จํากัด

119. บริษัท อัลฟา เทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

120. บริษัท อินติเกรด โซลูชั่น รีซอร์ส จํากัด

121. AYUTTHAYA INDUSTRIAL GASES CO.,LTD

122. บริษัท เอส.เค.วาย ทรานสปอร์ต จํากัด

123. บริษัท อี.ที.เอส.อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

124. บริษัท เอเชีย คอสเมติกส์ กรุ๊ป จำกัด

125. บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

126. บริษัท ไอเอ็นซี เทคโนโลยี จํากัด

127. บริษัท เอสดีอิเล็คทรอนิคส์ จํากัด

128. บริษัท ไอราวัณ จํากัด

129. บริษัท ไอเดียแมทเทิ่ล จํากัด

130. บริษัท อิลิเม้นท์ 26 จํากัด

131. บริษัท เอแอนด์อีดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด

132. บริษัท เอคท์ไซท์ ดีไซน์ จํากัด

133. บริษัท เอสเทล เอสเททิค จํากัด

134. บริษัท ไฮเอ็นด์ เพาเวอร์ซิสต็มแอนด์โซลูชั่น จํากัด